Sociala Medier

Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Instagram

Snart i ett träd nära dig

Tjänster

Trädfällning 50% RUT

Vanlig traditionell trädfällning från marken av träd när det finns plats och ingen risk för skada på byggnader eller andra hinder. Använder välbeprövade metoder enligt Säker Skog med säkert hörn.

Trädklättring – Arborist 50% RUT

När trädet står placerat så att det ej går att fälla med traditionell fällmetod från marken används trädklättring. Klättrar upp i trädet med spikskor samt säkerhetsrep och sågar ner trädet i mindre bitar.
Väl beprövad metod för att demontera ett träd när det finns dåligt med utrymme eller om trädet lutar mot något hus.

Sektionsfällning 50% RUT

I kombination med trädklättringen så sågas trädet ner i sektioner från toppen av trädet. Grenar och kvistar sågas bort först och sedan delas stammen i lagom stora bitar beroende på omständigheterna för just det trädet. Mindre skador på gräsmatta eller mark kan förekomma men undviks i största möjliga grad.

Riggning 50% RUT

Denna metod används för att se till att grenar och bitar av stammen ej ramlar ner och skadar hus, staket eller andra objekt som ej går att flytta undan. Rep används för att på ett kontrollerat sätt fira ner grenar och bitar av trädet till marken. Metoden kan också användas för att minska åverkan på gräsmatta eller planteringar i närheten av trädet om det önskas.

Trädfällning Eskilstuna, Västerås

Stubbfräsning 50% RUT

Vid fällning av träd lämnas det alltid kvar en stubbe på 10-20 cm av stammen kvar. För att få bort denna stubbe på ett effektivt sätt används en stubbfräs som fräser bort stubben med vassa tänder. Arbworks har bra samarbeten som kan erbjuda detta i samband med fällning av träd.

Trädbeskärning 50% RUT

Beskäring av träd genomförs för att trädet växer på ett icke önskvärt sätt över hus eller andra objekt. Vissa träd växer även på ett sätt som gör att trädet inte klarar av de belastningar som det utsätts för. För att behålla ett friskt träd så genomförs därför beskäring genom trädklättring och utvalda grenar tas bort. För att skona trädet genomförs detta arbetet alltid utan spikskor.

Bortforsling

Vid all fällning så måste träd och ris hanteras och tas om hand om. Bortforsling av ris och ved går att få inräknat i priset. Veden tillhör kunden om inte annat önskas då kan vi hantera bortforsling av det också. Bortforsling sker med släpvagn eller vid större jobb kranbil med containersläp för att minimera kostnaden.

Trädfällning Eskilstuna, Västerås

RUT-avdrag

Sedan 1 Augusti 2016 är det möjligt att göra RUT-avdrag för trädgårdsvård på upp till 50% av arbetskostnaden. Avdraget sker direkt på offerten och priset kunden betalar framgår.
Arbworks sköter all hantering av uppgifter till Skatteverket och ni betalar endast fakturan efter utfört arbete.

Bortforsling av ris och ved berättigar EJ till RUT-avdrag därför offereras bortforslingen separat.

Ansvarsförsäkring

Företaget är försäkrat hos Trygg Hansa och täcker skador upp till 10 miljoner. Detta för att säkerställa våra kunders egendom om olyckan skulle inträffa.

Trädfällning Eskilstuna, Västerås